Βοκοτοπούλου, Ιουλία.

Οδηγός Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης / Ιουλία Βοκοτοπούλου. - Αθήνα : Εκδόσεις Καπόν, 1996. - 253 σ. : εικ.(έγχρ.) ; 23 εκ.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.

9607254325


Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης--Κατάλογοι.


Macedonia (Greece)--Antiquities--Catalogs.
Macedonia (Greece)--Antiquities--Exhibitions.
Μακεδονία (Ελλάδα)--Αρχαιότητες--Κατάλογοι.
Μακεδονία (Ελλάδα)--Αρχαιότητες--Εκθέσεις.

DF261.M2 / B68 1996
European Union Digital Greece ESPA Default