Καψάλης, Αχιλλέας Γ.

Παιδαγωγική ψυχολογία / Αχιλ. Γ. Καψάλης. - 3η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Αφοί Κυριακίδη, 1996. - 625 σ. ; 21 εκ. - Παιδαγωγική και εκπαίδευση ; 6 .

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.

9603433225


Educational psychology
Learning, Psychology of
Εκπαιδευτική ψυχολογία.
Μάθηση, Ψυχολογία της.

LB1051 / .K37 1996
European Union Digital Greece ESPA Default