Τερζής, Νίκος Π., 1941-

Εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση : πρόγραμμα και πραγματικότητα, πράγματα και πρόσωπα / Νίκος Π. Τερζής. - Θεσσαλονίκη : Αφοί Κυριακίδη, 1988. - 226 σ. ; 21 εκ. - Παιδαγωγική και εκπαίδευση ; 22 .

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.

9603432245


Education and state--History--Greece--20th century.
Εκπαίδευση και κράτος--Ιστορία--Ελλάδα--20ός αιώνας.

LC93.G8 / T47 1988
European Union Digital Greece ESPA Default