Τερζής, Νίκος Π., 1941-

Το γυμνάσιο ως βαθμίδα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης : κριτική απογραφή και συγκριτική έρευνα / Νίκος Π. Τερζής. - Θεσσαλονίκη : Αφοί Κυριακίδη, 1988. - 190 σ. ; 21 εκ. - Παιδαγωγική και εκπαίδευση ; 20 .

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.


High schools--Greece.
High schools--Italy.
High schools--France.
High schools--Great Britain.
Γυμνάσια--Ελλάδα.
Γυμνάσια--Ιταλία.
Γυμνάσια--Γαλλία.
Γυμνάσια--Μεγάλη Βρετανία.

LB1623.53.G8 / T47 1988
European Union Digital Greece ESPA Default