Μαυροσκούφης, Δημήτρης Κ.

Η σχολική ιστορία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 1975-1995 : η μεταπολιτευτική εκδοχή του σισύφειου μύθου / Δημήτρης Κ. Μαυροσκούφης. - Θεσσαλονίκη : Αφοί Κυριακίδη, c1997. - 453 σ. : εικ. ; 21 εκ. - Παιδαγωγική και εκπαίδευση ; 35 .

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.

9603433853


Education, Secondary--History--Greece--20th century.
Education and state--History--Greece--20th century.
Εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια--Ιστορία--Ελλάδα--20ος αιώνας.
Εκπαίδευση και κράτος--Ιστορία--Ελλάδα--20ός αιώνας.

LA785 / .M3 1997
European Union Digital Greece ESPA Default