Η μετάβαση από τον φεουδαλισμό στον καπιταλισμό / Μωρίς Ντομπ...[κ. ά.] ; μετάφραση Παύλος Γρεβενίτης. - Αθήνα : Θεμέλιο, 1982. - 284 σ. ; 21 εκ. - Ιστορική βιβλιοθήκη (Θεμέλιο) .


Capitalism--History
Capitalism--History--Addresses, essays, lectures.
Καπιταλισμός--Ιστορία.
Καπιταλισμός--Ιστορία--Ομιλίες, δοκίμια, διαλέξεις.

HB501 / .T6816 1982
European Union Digital Greece ESPA Default