Δραγούμης, Ίων, 1878-1920.

Κοινότης, έθνος και κράτος / Ίωνος Στέφανου Δραγούμη ; εκλογή σχετικών κειμένων εισαγωγή, πίνακες και σημειώσεις Φίλιππου Σ. Δραγούμη. - 2η έκδ. επαυξ. - Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1967. - 194 σ. ; 25 εκ. - Εθνική βιβλιοθήκη / Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών ; 24 . - Εθνική βιβλιοθήκη (Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών) ; 24. .

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.


Political science
National state.
State, The
Πολιτική επιστήμη.
Κράτος, Το.
Έθνος-κράτος.

JC311 / .D73 1967
European Union Digital Greece ESPA Default