Καλιτσουνάκης, Δημήτριος Εμμ.

Εφηρμοσμένη πολιτική οικονομία : εισαγωγή, αγροτική, βιομηχανική, κοινωνική, νομισματική, εμπορική, συγκοινωνιακή, καταναλωτική και πληθυσμιακή πολιτική / Δημητρ. Εμμ. Καλιτσουνάκη. - 4η έκδ. βελτ. - Αθήναι : Αργύρη Παπαζήση, 1957. - 741 σ. : εικ. ; 25 εκ.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 735-736) και ευρετήριο.


Political science
Economic policy
Πολιτική επιστήμη.
Οικονομική πολιτική.

HB74.P65 / .K359 1957
European Union Digital Greece ESPA Default