Το πρόβλημα της γνώσης : μέθοδοι και αντικείμενο των επιστημών : διεπιστημονική προσέγγιση / εισαγωγή-επιμέλεια, Γ.Παπαγούνος. - [Αθήνα] : Παπαζήσης, 1998. - 230 σ. ; 21 εκ.

Ως υπέρτιτλος: Ομάδα για τη Διεπιστημονικότητα. "Τα κείμενα που απαρτίζουν τον τόμο αυτό αποτελούν εισηγήσεις που έγιναν στα πλαίσια του Σεμιναρίου για τη Διεπιστημονικότητα που οργανώνει η ομάδα για τη Διεπιστημονικότητα. Το γενικό θέμα των δύο κύκλων του Σεμιναρίου (1983 και 1984) και του συμποσίου όπου παρουσιάστηκαν τα κείμενα αυτά ήταν: "Το πρόβλημα της γνώσης: Μέθοδοι και αντικείμενο των επιστημών."--Εισαγωγή.


Social sciences--Methodology--Congresses
Knowledge, Theory of
Γνώσης, Θεωρία της.

Interdisciplinary approach to knowledge Congresses.

BD255 / .P768 1998
European Union Digital Greece ESPA Default