Τσαλκάνης, Άγγελος

Η θεωρία της μετάβασης στον Αριστοτέλη : νέα προσέγγιση / Άγγελος Τσαλκάνης. - Αθήνα : Παπαζήσης, [198-?]. - 74 σ. ; 21 εκ.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.


Αριστοτέλης. Πολιτικά.


Political science
Πολιτική επιστήμη.

JC71.A7 / T73 1980z
European Union Digital Greece ESPA Default