Λεξικό εργασιακών σχέσεων : Ελλάδα / εισαγωγή Γιώτα Κραβαρίτου ; [Γιώργος Κουκουλές ...[κ.ά]]. - Λουξεμβούργο : Αθήνα : Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ; Παπαζήσης, 1997. - xxiii, 346 σ. ; 24 εκ.

Ως υπέρτιτλος: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας.

9600212228 928278576X


Industrial relations--Greek, Modern.--Dictionaries
Βιομηχανικές σχέσεις--Ελληνικά, Νέα.--Λεξικά

HD4839 / .L495 1997
European Union Digital Greece ESPA Default