Η οικονομική δομή των βαλκανικών χωρών στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας : ιε'-ιθ' αι. / εισαγωγή, επιλογή κειμένων Σπύρος Ι. Ασδραχάς. - [Αθήνα] : Μέλισσα, 1979. - 685 σ. : εικ. ; 29 εκ. - Ιστορική βιβλιοθήκη . - Ιστορική βιβλιοθήκη (Εκδοτικός Οίκος Μέλισσα) .

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές και ευρετήριο.


Balkan Peninsula--Economic conditions
Βαλκανική Χερσόνησος--Οικονομικές συνθήκες.
Balkan Peninsula--Social conditions.
Βαλκανική Χερσόνησος--Κοινωνικές συνθήκες.

HC401 / .O38

330.9496 ΟΙΚ
European Union Digital Greece ESPA Default