Παπαθανασίου, Γιάννης, 1898-1966.

Για τον Ελληνικό Βορρά : Μακεδονία 1941-44, Εθν. Αντίσταση και τραγωδία : το ανέκδοτο αρχείο-ημερολόγιο του τότε Ταγμ/ρχη Γιάννη Παπαθανασιόυ ιδρυτικού μέλους της οργανώσεως ΥΒΕ/ΠΑΟ / Παρμενίωνος Ι. Παπαθανασίου. - 2η έκδ. - Αθήνα : Παπαζήσης, 1997. - 2 τ. : εικ. ; 21 εκ.

Ως υπέρτιτλος: Εταιρεία Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές και ευρετήριο.

960021235X (τ. 1) 9600212368 (τ. 2)


Παπαθανασίου, Γιάννης, 1898-1966.


Πανελλήνια Απελευθερωτική Οργάνωση--Ιστορία.


World War, 1939-1945--Underground movements--Greece--Macedonia.
Παγκόσμιος Πόλεμος, 1939-1945--Αντιστασιακά κινήματα--Ελλάδα--Μακεδονία.


Greece--History--Occupation, 1941-1944--Personal narratives.
Macedonia (Greece)--History.
Ελλάδα--Ιστορία--Κατοχή, 1941-1944--Προσωπικές αφηγήσεις.
Μακεδονία (Ελλάδα)--Ιστορία.

D802.G82 / M3 1997
European Union Digital Greece ESPA Default