Σάντας, Γεράσιμος Ξενοφών

Σωκράτης : φιλοσοφία στους πρώιμους διαλόγους του Πλάτωνα / Γεράσιμος Ξενοφών Σάντας ; μετάφραση, Δάφνη Βούβαλη ; επιμέλεια, Αντώνης Χατζησταύρου. - Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα, 1997. - xvi, 643 σ. ; 24 εκ. - Αρχαία φιλοσοφία σήμερα .

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές και ευρετήριο.

9603443573


Socrates
Plato. Dialogues
Σωκράτης, 490-399 π.Χ.
Πλάτων, 427-347 π.Χ. Διάλογοι.


Questioning

B317 / .S2815 1997
European Union Digital Greece ESPA Default