Κουσκουβέλης, Ηλίας Ι.

Εισαγωγή στην πολιτική επιστήμη και τη θεωρία της πολιτικής / Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης. - Αθήνα : Παπαζήσης, 1997. - 332 σ. ; 21 εκ.

Βιβλιογραφία: σ. 315-332.

9600212015


Political science
Πολιτική επιστήμη.

JA71 / .K68 1997
European Union Digital Greece ESPA Default