Μερακλής, Μιχάλης Γ., 1932-

Θέματα λαογραφίας / Μ. Γ. Μερακλής. - Αθήνα : Καστανιώτης, 1999. - 242 σ. ; 21 εκ. - Νέα ελληνική λαογραφία .

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.

9600324840


Folklore--Greece
Λαογραφία--Ελλάδα.

GR170 / .M47 1999
European Union Digital Greece ESPA Default