Διαμαντόπουλος, Θανάσης, 1951-

Η έννοια της εξουσίας στη σύγχρονη πολιτική επιστήμη : απόπειρα ενός λειτουργικού ορισμού = Le concept du pouvoir dans la science politique contemporaine : essai d'une definition operationelle / Θανάση Διαμαντόπουλου. - Αθήνα : Αντ. Ν. Σάκκουλας, 1985. - 144 σ. ; 24 εκ.

Περίληψη στα γαλλικά.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. [137]-144) και ευρετήριο.


Power (Social sciences)
Political science
Εξουσία (Κοινωνικές επιστήμες)
Πολιτική επιστήμη.

JC330 / .D53 1985
European Union Digital Greece ESPA Default