Μάρδας, Γεώργιος Δημ.

Κοινωνιολογία / Γεωργίου Δημ. Μάρδα. - Αθήνα : Παπαζήσης, 1995- - τ. σε τχ. ; 21 εκ.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.

τ. 1. Γενική κοινωνιολογία. τχ. 1, Εισαγωγή στην κοινωνιολογία. τχ. 2, Θεωρητική : γενική-ειδική, Εφαρμοσμένη : κοιν. παθολογία, κοιν. διοίκηση, κοιν. πολιτική


Sociology
Κοινωνιολογία.

HM61 / .M2958 1995
European Union Digital Greece ESPA Default