Οι μικροϋπολογιστές στην ιατρική / D.E. Norris ... [et.al.]. - Αθήνα : Κλειδάριθμος, c1988. - 187 σ. : εικ. ; 24 εκ.


Clinical medicine--Data processing.
Κλινική ιατρική--Δεδομένων επεξεργασία.
Microcomputers
Μικροϋπολογιστές.

R858 / .M5316 1988
European Union Digital Greece ESPA Default