Κυριακίδου-Νέστορος, Άλκη, 1935-1988.

Η θεωρία της ελληνικής λαογραφίας : κριτική ανάλυση / Άλκη Κυριακίδου-Νέστορος. - [Αθήναι] : Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, [1977] - 233 σ. ; 25 εκ. - Βιβλιοθήκη γενικής παιδείας / Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας ; 6 . - Βιβλιοθήκη γενικής παιδείας (Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας) ; 6. .

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές και ευρετήριο.


Folklore--Greece
Λαογραφία--Ελλάδα.


Greece--Social life and customs
Ελλάδα--Κοινωνική ζωή και έθιμα.--Περιοδικά.

GR170 / .K935 1977
European Union Digital Greece ESPA Default