Μεταξάς, Α.-Ι. Δ.

Πολιτική επικοινωνία / Α. - Ι. Δ. Μεταξά. - Αθήνα ; Κομοτηνή : Αντ. Ν. Σάκκουλας, c1976. - 127 σ. ; 20 εκ. - Εφηρμοσμένη πολιτική επιστήμη . - Εφηρμοσμένη πολιτική επιστήμη (Σάκκουλας, Α.). .

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 120-122) και ευρετήριο.


Communication in politics
Επικοινωνία στην πολιτική.
Political science
Πολιτική επιστήμη.

JA85 / .M48 1976

302.2 ΜΕΤ
European Union Digital Greece ESPA Default