Αθανασόπουλος, Δημ. Σ.

Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα : παρατηρήσεις για την καλή άσκηση της κυβερνητικής λειτουργίας / Δημ. Σ. Αθανασόπουλου. - Αθήνα ; Κομοτηνή : Αντ. Ν. Σάκκουλας, 1986. - 348 σ. ; 21 εκ.

Περιλαμβάνει ευρετήρια.


State, The
Political science
Κράτος, Το.
Πολιτική επιστήμη.


Greece--Politics and government--1974-
Ελλάδα--Πολιτικές συνθήκες--1974-

JC273 / .A84 1986

320.2 ΑΘΑ
European Union Digital Greece ESPA Default