Καρελλάς, Ευάγγελος Π., 1925-

Περεστρόϊκα : μοναδική διέξοδος / Καρέλλας Ευάγγελος. - Αθήνα : Παπαζήσης, [1980?]. - 265 σ. : εικ. ; 21 εκ.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 253-254)


Perestroĭka
Περεστρόϊκα.


Soviet Union--Economic policy--1986-1991
Soviet Union--Politics and government--1985-1991
Σοβιετική Ένωση--Οικονομική πολιτική--1986-1991.
Σοβιετική Ένωση--Πολιτική και διακυβέρνηση--1985-1991.

HC336.26 / .K37 1980z

330.947 ΚΑΡ
European Union Digital Greece ESPA Default