Κρεμμυδάς, Βασίλης, 1935-

Συγκυρία και εμπόριο στην προεπαναστατική Πελοπόννησο (1793-1821) / Βασίλης Κρεμμυδάς. - Αθήνα : Θεμέλιο, 1980. - 271 σ. : εικ. ; 21 εκ. - Ιστορική βιβλιοθήκη . - Ιστορική βιβλιοθήκη (Θεμέλιο) .

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.


Peloponnesus (Greece)--Commerce--History.
Πελοπόννησος (Ελλάδα)--Εμπόριο--Ιστορία.

HF3750.5.Z8 / P455 1980

382.094952 ΚΡΕ
European Union Digital Greece ESPA Default