Φίλιος, Βασίλειος Φ.

Τραπεζική λογιστική / Χρηματοοικονομικός, κοστολογικός και ελεγκτικός λογισμός των τραπεζικών επιχειρήσεων Βασίλειος Φ. Φίλιος. - 1η προκαταρκτική έκδ. - Αθήνα : Παπαζήσης, 1989-. - τ. : εικ. ; 24 εκ.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφία.

τ.1 Χρηματοοικονομικός, κοστολογικός και ελεγκτικός λογισμός των τραπεζικών επιχειρήσεων

9600207836


Banks and banking--Accounting
Τράπεζες και τραπεζική--Λογιστική.
Λογιστική.
Accounting

HG1708 / .P5 1989
European Union Digital Greece ESPA Default