Κώττης, Γεώργιος Χ., 1933-

Οικονομική της προστασίας του περιβάλλοντος / Γεώργιος Κώττης. - Αθήναι : Παπαζήσης, 1975. - 292 σ. : εικ. ; 24 εκ.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.


Environmental protection--Economic aspects
Περιβαλλοντική προστασία--Οικονομική θεώρηση.

HC79.E5 / K685 1975

363.7 / ΚΩΤ/οικ
European Union Digital Greece ESPA Default