Το βήμα των κοινωνικών επιστημών: τριμηνιαία επιστημονική επιθεώρηση = social science tribune. Social science tribune - Αθήνα : Παπαζήσης, 1989- - τ. : εικ. ; 24 εκ. - Τριμηνιαίο - Τχ. 1 (Νοέμ. 1989)-

Η περιγραφή βασίστηκε στο πρώτο τεύχος; τίτλος από το εξώφυλλο.


Περιλαμβάνει περιλήψεις στα ελληνικά και αγγλικά.

1105-1167


Social sciences
Κοινωνικές επιστήμες.
European Union Digital Greece ESPA Default