Γέμτος, Πέτρος Α.

Μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών : μεταθεωρία και ιδεολογική κριτική των επιστημών του ανθρώπου / Πέτρος Α. Γέμτος. - Αθήνα : Παπαζήσης, 1984-1987. - 2 τ. ; 21 εκ.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές και ευρετήρια.


Social sciences--Methodology
Κοινωνικές επιστήμες--Μεθοδολογία.

H61 / .G46 1984
European Union Digital Greece ESPA Default