Δοξιάδης, Κύρκος, 1955-

Εθνικισμός, ιδεολογία, μέσα μαζικής επικοινωνίας / Κύρκος Δοξιάδης. - Αθήνα : Πλέθρον, 1995. - 107 σ. ; 22 εκ. - Θεωρία και κοινωνία .

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές.

9603480193


Nationalism
Ideology
Mass media--Political aspects--Greece.
Εθνικισμός.
Ιδεολογία.
Μέσα μαζικής επικοινωνίας--Πολιτική θεώρηση--Ελλάδα.
European Union Digital Greece ESPA Default