Πουρναράκης, Ευθύμιος Δ.

Η διεθνής οικονομία : μία εισαγωγική προσέγγιση / Ευθύμιος Πουρναράκης, Ιωσ. Χασσίδ. - Αθήνα : Παπαζήσης, [1987]. - 380 σ. : διαγρ., πιν. ; 24 εκ.

Βιβλιογραφία : σ. 380.

9600207305


International economic relations
Economic policy
Monetary policy
International finance
Διεθνείς οικονομικές σχέσεις.
Οικονομική πολιτική.
Νομισματική πολιτική.
Διεθνής χρηματοοικονομική.


Greece--Economic integration.
Ελλάδα--Οικονομική ολοκλήρωση.
European Union Digital Greece ESPA Default