Παμπούκης, Ι. Τ., π. 1985.

Τουρκικό λεξιλόγιο της νέας ελληνικής / Ι.Τ. Παμπούκης ; φιλολογική επιμέλεια Κ.Γ. Κασίνης. - Αθήνα : Παπαζήσης, 1988- - τ. ; 21 εκ.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.


Greek language, Modern--Foreign words and phrases--Turkish--Dictionaries.

PA1114.5.T8 / P36 1988
European Union Digital Greece ESPA Default