Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας / εισαγωγή-μετάφραση Γιώργος Ασωνίτης. - Αθήνα : Παπαζήσης, 1995. - 439 σ. ; 21 εκ.

9600210866


United Nations Convention on the Law of the Sea (1982)
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (1982)


Maritime law
Ναυτικό δίκαιο.

KZA1145 / .S96 1995
European Union Digital Greece ESPA Default