Παπαγεωργίου, Στέφανος Π., 1951-

Το ελληνικό κράτος, 1821-1909 : οδηγός αρχειακών πηγών της νεοελληνικής ιστορίας / Στέφανος Π. Παπαγεωργίου. - Αθήνα : Παπαζήσης, 1988. - 203 σ. : εικ., πινακ. ; 21 εκ.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.

9600207763


Greece--History--1821-
Ελλάδα--Ιστορία--1821-

DF802 / .P37 1988
European Union Digital Greece ESPA Default