Παπαγεωργίου, Στέφανος Π., 1951-

Η πρώτη περίοδος της "αγγλοκρατίας" στην Κύπρο, 1878-1914 : πολιτικός εκσυγχρονισμός και κοινωνικές αδράνειες / Στέφανος Π. Παπαγεωργίου. - Αθήνα : Παπαζήσης, 1996. - 289 σ. : εικ. ; 24 εκ.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.

9600211809


Cyprus--History--British rule, 1878-1960

DS54.8 / .P3725 1996
European Union Digital Greece ESPA Default