Πιέρρος, Φίλιππος Τ., 1957-

Κοινωνική πολιτική της ΕΟΚ : ενημερωτικός οδηγός προσανατολισμού / Φίλιππος Τ. Πιέρρος, Λίνα Α. Μιχαλοπούλου-Δώρη ; προλογίζει Ego Klepsch ; με τη συνεργασία της ΕΕΤΑΑ. - Αθήνα : Παπαζήσης, 1992. - 532 σ. ; 25 εκ.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.

9600209863


Social legislation--European Economic Community countries.
Κοινωνική νομοθεσία--Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας χώρες.

KJE3275 / .P54 1992
European Union Digital Greece ESPA Default