Τενεκίδης, Γιώργος, 1910-

Κοινωνιολογία των διεθνών σχέσεων : μεθοδολογικά,η διεθνής θέση της Ελλάδας,Το Κυπριακό πρόβλημα / Γιώργος Τενεκίδης. - 2η εκδ.αναθεωρημένη και συμπληρωμένη. - Αθήνα : Παπαζήσης, 1978. - 261 σ. : χάρτες ; 21εκ.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.

9600206988


International relations
Διεθνείς σχέσεις.


Cyprus--Politics and government--20th century.
Greece--Foreign relations
Ελλάδα--Εξωτερικές σχέσεις.
Κύπρος--Πολιτικές συνθήκες--20ός αιώνας.

JX1395 / .T46 1978
European Union Digital Greece ESPA Default