Λυμπεράκη, Αντιγόνη.

Η πρόκληση της ανάπτυξης σε μικρή κλίμακα : οικονομική ευελιξία και κοινωνικές δυσκαμψίες / Αντιγόνη Λυμπεράκη. - Αθήνα : Παπαζήσης, 1992. - 196 σ. : εικ. ; 21 εκ. - Βιβλιοθήκη των επιχειρήσεων. .

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές(σ.189-196).

9600209545


Economics
Οικονομική.

HB171.5 / .L96 1992
European Union Digital Greece ESPA Default