Σούλης, Σπυρίδων-Γεώργιος

Τα παιδιά με βαριά νοητική καθυστέρηση και ο κόσμος τους : άτομα με πολλαπλές αναπηρίες / Σπυρίδων-Γεώργιος Σούλης. - Αθήνα : Gutenberg, 1997. - 229 σ. ; 23 εκ. - Gutenberg Παιδαγωγική σειρά . - Παιδαγωγική σειρά (Gutenberg) .

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές και ευρετήριο.

9600107246


Children with mental disabilities--Education
Mental retardation
Παιδιά με νοητική στέρηση--Εκπαίδευση.
Νοητική καθυστέρηση.

LC4601 / .S57 1997
European Union Digital Greece ESPA Default