Βάμβουκας, Γιώργος Α.

Το διεθνές οικονομικό σύστημα : θεωρία και εφαρμογές / Γεώργιος Α. Βαμβούκας. - Αθήνα : Το Οικονομικό, 1997. - 234 σ. : εικ. ; 24 εκ.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.

9602551917


International economic relations
Commercial policy
International finance
Διεθνές εμπόριο.
Διεθνείς οικονομικές σχέσεις.
Εμπορική πολιτική.
Διεθνής χρηματοοικονομική.
International trade

HF1379 / .B36 1997
European Union Digital Greece ESPA Default