Βεργόπουλος, Κώστας Β., 1942-

Δύσμορφος καπιταλισμός : η εξέλιξη της γεωργίας μέσα στο σύγχρονο καπιταλισμό / Kώστας Η. Βεργόπουλος. Η κυριαρχία του καπιταλισμού στη γεωργία / Samir Amin. - Αθήνα : Παπαζήσης, [1975]. - 293 σ. : εικ. ; 21 εκ. - Καπιταλισμός και αγροτικό ζήτημα. .

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.


Capitalism
Agriculture
Καπιταλισμός.
Γεωργία.

HX550.A37 / B47 1975
European Union Digital Greece ESPA Default