Σελλάς, Στέφανος Μιχ.

Το ελληνικό φορολογικό σύστημα : συνοπτική ανάλυση της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας κατά κατηγορίες φόρων κ.λ.π., ολοκληρωμένη παρουσία του ισχύουσος φορολογικού μας συστήματος / Στέφανος Μιχ. Σελλας. - Aθήνα : Παπαζήσης, [19--]. - 485 σ. : εικ. ; 24 εκ.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 481-485)


Taxation--Greece.
Φορολογία--Ελλάδα.

HJ2737 / .S45 1900z
European Union Digital Greece ESPA Default