Βουδούρη, Δάφνη.

Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στην προοπτική της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς / Δάφνη Βουδούρη. - Αθήνα : Παπαζήσης, 1992. - 191 σ. ; 24 εκ. - Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών ; 4 . - Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (Σειρά) ; 4. .

"Η έρευνα αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΚΕΜ ..."-- Πρόλογος.

Βιβλιογραφία: σ. [187]-191.

960020957X


Cultural property--Protection--Law and legislation--European Economic Community countries.
Cultural property--Protection--Law and legislation--Greece.
Πολιτιστική κληρονομιά--Προστασία--Δίκαιο και νομοθεσία--Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας χώρες.
Πολιτιστική κληρονομιά--Προστασία--Δίκαιο και νομοθεσία--Ελλάδα.

KJE6405 / .V68 1992 KJE6405 / .B68 1992
European Union Digital Greece ESPA Default