Περράκης, Στέλιος Ε.

Η Ελλάδα στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ενοποίησης, 1981-1994 : κείμενα / Στέλιος Περράκης, Παναγιώτης Γρηγορίου. - Αθήνα : Αντ. Ν. Σάκκουλας, 1994. - 551 σ. ; 24 εκ. - Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών ; 12 . - Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (Σειρά) ; 12. .

Περιλαμβάνει ευρετήριο.

9602322101


European Union--Greece.
Ευρωπαϊκή Ένωση--Ελλάδα.

HC241.25.G8 / P47 1994
European Union Digital Greece ESPA Default