Λύτρας, Περικλής Ν., 1953-

Αρχές πολιτικής επιστήμης / Περικλής Ν. Λύτρας. - Αθήνα : Παπαζήσης, 1986. - 224 σ. ; 21 εκ. - Βιβλιοθήκη πολιτικής επιστήμης .

Βιβλιογραφία: σ. 188-219.


Political science
Political sociology
Political psychology
International relations
Advertising, Political
Πολιτική επιστήμη.
Πολιτική επιστήμη--Μεθοδολογία.
Πολιτική κοινωνιολογία.
Πολιτική ψυχολογία.
Διεθνείς σχέσεις.
Διαφήμιση, Πολιτική.
Political science--Methodology
European Union Digital Greece ESPA Default