Κυριακίδου-Νέστορος, Άλκη, 1935-1988.

Λαογραφικά μελετήματα / Λαογραφικά μελετήματα II Άλκη Κυριακίδου-Νέστορος. - Αθήνα : Πορεία, 1975-1993. - 2 τ. ; 21 εκ.

Η βιβλιοθήκη διαθέτει τον τ. 2.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές και ευρετήριο.

τ. 2. Λαογραφικά μελετήματα ΙΙ / επιμέλεια Νόρα Σκουτέρη-Διδασκάλου, Κυρ. Ντελόπουλος, Μαρία Καί̈ρη.

9607043251 (τ. 2)


Folklore--Greece
Λαογραφία--Ελλάδα.


Greece--Social life and customs
Ελλάδα--Κοινωνική ζωή και έθιμα.--Περιοδικά.

GR170 / .K94 1993
European Union Digital Greece ESPA Default