Καλογερόπουλος-Στρατής, Σπύρος, 1905-

Θέματα διεθνών σχέσεων / Σ. Καλογερόπουλου-Στράτη. - Αθήναι : Παπαζήσης, 1977. - vi, 269 σ. ; 24 εκ.


International relations
Διεθνείς σχέσεις.


Greece--Foreign relations
Ελλάδα--Εξωτερικές σχέσεις.

DF785 / .K27 1977
European Union Digital Greece ESPA Default