Καλλία, Ελένη.

Οι δέκα λέξεις που θεμελίωσαν το δυτικό πολιτισμό / Ελένη Καλλία. - Αθήνα : Παπαζήσης, 1998. - 99 σ. : εικ. ; 21 εκ.
Civilization, Western--Greek influences.
Civilization, Western--Philosophy.
Πολιτισμός, Δυτικός--Ελληνικές επιδράσεις.
Πολιτισμός, Δυτικός--Φιλοσοφία.

CB245 / .K359 1998
European Union Digital Greece ESPA Default