Σαραφίδου, Τριανταφυλλιά.

Θέματα σύνταξης και λόγου της νέας ελληνικής γλώσσας / Σαραφίδου Τριανταφυλλιά. - Αθήνα : Εκδόσεις Α. Σταμούλης, 1998. - 169, [4] σ. ; 24 εκ.

9603511633


Greek language, Modern--Syntax.
Ελληνική γλώσσα (Νεοελληνική)--Σύνταξη.
Greek language, Modern
Ελληνική γλώσσα (Νεοελληνική)

PA1091 / .S273 1998
European Union Digital Greece ESPA Default