Δημητρόπουλος, Ευστάθιος Γ., 1944-

Εισαγωγή στη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας / Ευστάθιος Γ. Δημητρόπουλος. - Αθήνα : ΕΛΛΗΝ, c1994. - 216 σ. : εικ. ; 24 εκ.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. [202]-211) και ευρετήρια.

9602861487


Science--Methodology
Research--Methodology
Επιστήμη--Μεθοδολογία.
Έρευνα--Μεθοδολογία.

Q175 / .D46 1994
European Union Digital Greece ESPA Default