Γαλιλαίος Γαλιλέϊ : αιρετικές φωνές / επιμέλεια έκδοσης Θεοδόσιος Ν. Πελεγρίνης, μετάφραση κειμένων Κωνσταντίνος Κουράκης. - Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα, 1995. - 214 σ. : εικ. ; 21 εκ.

Ομιλίες που εκφωνήθηκαν στο πλάσιο του Διεθνούς Συμποσίου (Γαλιλαίος Γαλιλέι: αιρετικές φωνές. Ως υπέρτιτλος: Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.

960344104X


Galilei, Galileo, 1564-1642
Galilei, Galileo, 1564-1642


Astronomy--Philosophy
Astronomers--Italy--Biography.
Αστρονόμοι--Ιταλία--Βιογραφία.

QB36.G2 / G3 1995
European Union Digital Greece ESPA Default